Tvoříme titulek stránky – title

Jedním z nejdůležitějších tagů a onpage faktorů, který indexují všechny vyhledávače je právě titulek stránky. Myšlen atribut <title> v hlavičce HTML dokumentu. Samozřejmě není důležitý jen pro fulltexty, ale také pro uživatele (zpětně tedy i pro vyhledávače).

Důvodů, proč je tenhle tag důležitý je jistě mnoho, zkusme tedy zmínit alespoň ten nejdůležitější. Title, asi víc než cokoliv jiného, ovlivňuje uživatele ve výsledcích vyhledávání. Může říct „tady je to co hledáš přehledně a jasně“, ale stejně tak o „no jo, něco tu je, ale je to změť ve které se možná ani nevyznáš“. Dokáže vzbudit důvěru, ale může také uživatele odradit. Současně také uživateli jak starších (nezáložkových) browserů tak i moderním prohlížečů, usnadňuje orientaci. Titulky jsou zobrazovány jako přehledné identifikátory jednotlivých stránek. Pár příkladu špatných a dobrých titulků.

Jak tvořit titulek stránky

Při navrhování title jednotlivých dokumentů, ale i celého webu je třeba zohlednit několik podmínek.

Obsah title

Titulek by neměl obsahovat „zbytečná“ slova. Ideální obsah titulku informuje o tom, co naleznete na konkrétní stránce, nikoliv celém webu (výjimku může tvořit homepage, která nemusí nést žádné konkrétní informace resp. obsahuje tolik druhů informací, že není efektivní je všechny vyjmenovat v titulku). Vyvarujte se opakování slov.

Délka titulku

Titlulek by neměl být příliš dlouhý hned ze dvou důvodů. Jednak při velké délce se infomace mohou dostat mimo zobrazitelnou část (titulek není ve vyhledávačí a prohlížeči vidět celý) a druhým důvodem je zohlednění délky ze strany vyhledávačů. Když je titulek moc dlouhý, může být těžší v něm najít důležitá slova.

Ideální délka titulku je zhruba do 70 znaků. Víc znaků stejně nebývá zobrazeno.

Struktura (uspořádání) titulku

Titulek by měl obsahovat informace ve sledu nejkonkrétnější, konkrétní, obecné, nejobecnější. Je to dáno tím, že uživatel na první pohled dokáže rozlišovat mezi jednotlivými strákami jednoho webu. Mnoho zákazníků vyžaduje název webu, firmy na začátku titulků, tak aby si dělali pěkné promo. Pokud má firma krátký název, tak se dá na začátku title tolerovat. Ale pokud se jedná o 3 slovný název, pak je to přeci jen trochu moc. Zkuste si představit a porovnat jak vypadají v hledání, ale i v prohlížečí 2 hypotetické titulky:

ČEZ – Často Extrémně Zdražit | Podpora zákazníka | Ceníky a tarify | Ceník pro domácnosti od 1. 1. 2009
oproti
Ceník domácností od 1. 1. 2009 | Podpora zákazníka | ČEZ – Často Extrémně Zdražit

Použití klíčových KW (lokálních vs. globálních)

Z výše uvedeného v podstatě vyplývá, že v titulku se slovy neplýtvá a tak by v něm měly být uvedeny přednostně lokální KW. To znamená ta slova, která jsou podstatná pro konkrétní stránku. A až pokud zbyde místo, můžeme do titulku přidávat obecnější věci, jako je třeba název sekce webu.

Příklady nevhodných titlků

Hledáno bylo obecné slovo „ceník“.

  • „Ceník“ (co že to je za web? jaký ceník?)
  • „Vysoká škola ekonomická v Praze – Správa účelových zařízení (SÚZ) – ubytování na kolejích VŠE“ (brutálně dlouhý titulek a jeho nejpodstatnější informace je často mimo zobraziletnou část titulku)
  • „Ski Čenkovice – lyžařský areál Buková hora, Čenkovice – ceny jízdného na vlecích, letecký snímek areálu“ (extrémně dlouhý titulek)
  • „Horský hotel Flora“ (chybí zmínka o tom,že stránka obsahuje ceník)
  • „Česká pošta s.p. : Ceník“ (špatné uspořádání společně s chybějícím upřesněním o jaký ceník se jedná)
  • „Časopis Respekt – Ceník předplatného“ (sice krátný titulek, ale špatně uspořádaný – přeci jen tohle už celkem jde)

Příklady správných title

Hledáno bylo obecné slovo „ceník“.

  • „Ceník střešních oken VELUX – | VELUX“
  • „Ceník služeb aukce Odklepnuto.cz“